Überspringen zu Hauptinhalt

La început Dumnezeu…

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.(Geneza 1:1) Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.(Matei 6:33) Tentația este să-l neglijezi pe Dumnezeu în favoarea lucrurilor materiale, în favoarea…

Mehr Lesen

Fă cunoştiinţă cu Dumnezeu

Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Evrei 8:11 Nu este suficient să fi…

Mehr Lesen

Curtarea în relaţie cu Dumnezeu

După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.” I-a zis a doua…

Mehr Lesen

Îndrăgostit de Dumnezeu

„Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! (Psalmi 18:1) Adevărul este că oricât ai vrea nu poţi să te îndrăgosteşti de Dumnezeu până nu înţelegi cu adevărat ceea ce a făcut pentru tine, până nu înţelegi ce continuă să facă…

Mehr Lesen

Prietenia cu Dumnezeu

Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire. (Iov 22:21) Întrebările de bază care ne-au fost într-un fel „indicatoare” în cadrul studiului nostru au fost întrebări de genul: Este Dumnezeu prietenul tău? Te-ai…

Mehr Lesen

Iubirea adevărată faţă de Dumnezeu

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:25-27) Iubirea reală faţă de Dumnezeu este tema…

Mehr Lesen

Ascultarea necondiţionată faţă de Dumnezeu

Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 1 Samuel 15:22 Ce înseamnă să…

Mehr Lesen

Încrederea în Dumnezeu

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbe 3:5) Ce înseamnă încrederea totală în Dumnezeu? De ce să îmi pun încrederea în Dumnezeu? Cum pot să am încredere în Dumnezeu? Care este rezultatul încrederii în…

Mehr Lesen

Păzeşte-te curat faţă de Dumnezeu

De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Faptele apostolilor 24:16) Biblia vorbeşte despre mai multe tipuri de curăţie, curăţie care cuprinde toată fiinţa umană: curăţia cugetului, a inimii, a umblării, despre curăţia…

Mehr Lesen

Smerenia faţă de Dumnezeu

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca,…

Mehr Lesen
An den Anfang scrollen