Überspringen zu Hauptinhalt

Curtarea în relaţie cu Dumnezeu

Relaţia cu Dumnezeu
1. La început Dumnezeu…
2. Fă cunoştiinţă cu Dumnezeu
3. Curtarea în relaţie cu Dumnezeu
4. Îndrăgostit de Dumnezeu
5. Prietenia cu Dumnezeu
6. Iubirea adevărată faţă de Dumnezeu
7. Ascultarea necondiţionată faţă de Dumnezeu
8. Încrederea în Dumnezeu
9. Păzeşte-te curat faţă de Dumnezeu
10. Smerenia faţă de Dumnezeu
11. Fideli faţă de Dumnezeu
12. Credinţa în Dumnezeu
13. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu
14. Voia lui Dumnezeu

După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.” I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.” A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele! (Ioan 21:15-17)

Relaţia cu Dumnezeu se formează printr-un proces care începe cu paşi mărunţi, mici, şi doar trăind o relaţie zilnică cu Dumnezeu, ajungi ca în această relaţie să te adânceşti şi să creşti. Relaţia de curtare înseamnă ACŢIUNE, o acţiune de căutare a lui Dumnezeu, o acţiune de a fi pe placul lui Dumnezeu. Ca şi într-o relaţie dintre un băiat şi o fată nu se poate doar să-ţi placă de el/ ea, ci în momentul în care îţi place şi acţionezi, vrei să fii pe placul lui /ei. Vrei să te întâlneşti cu el sau ea. Vrei numărul ei de telefon, vrei adresa de email, de facebook. Deci nu stai cu mâinile în sân şi aştepţi să vină la tine. Poate va veni, dar mai mult ca sigur că nu, însă cu siguranţă va veni un altul sau o alta şi ţi-o va lua înainte. La fel în relaţia cu Dumnezeu această perioadă de „curtare”, de simpatizare, de favorizare se bazează pe acţiune. Dumnezeu a făcut primul pas, ţi-a arătat cât de mult te iubeşte. El a creat Universul acesta întreg, l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa. Şi cu toate că omul n-a ascultat de El, totuşi El a continuat să-L iubească pe om astfel încât la un moment dat L-a trimis pe singurul lui Fiu pe Domnul Isus să moară pentru el. Dragostea lui Dumnezeu faţă de tine se vede în Domnul Isus Cristos, care a murit pentru păcatele tale. Cum îţi arăţi tu dragostea faţă de Domnul Isus? Cât de mult îl iubeşti tu pe El? Ce faci tu pentru a-I spune lui Dumnezeu că-L iubeşti? Cum te curtează Dumnezeu pe tine? Cum poți să intri în favoarea lui Dumnezeu? Cum poţi să-i „atragi atenţia lui Dumnezeu? –sunt doar câteva aspecte care ne-au frământat mintea şi în urma răspunsului descoperit Duhul Sfânt ne-a atins mintea şi inima.

Perioada de curtare este aşadar o perioadă în care cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt cuprinşi de dragostea şi de chemarea lui Dumnezeu la o relaţie de iubire, de dragoste. Este perioada când Dumnezeu prin diverse mijloace, cântare, predicare, Biblie, tineret, natură înceacă să-ţi atragă atenţia spunându-ţi că te iubeşte. Tot în acest timp tânărul sau omul care este copleşit de bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu răspunde Domnului, acceptând relaţia de „prietenie” cu Dumnezeu şi din acest moment trăieşte într-o relaţie strânsă de prietenie cu Dumnezeul lui.

Florin V. Făt

An den Anfang scrollen