Überspringen zu Hauptinhalt

Voia lui Dumnezeu

Cu toate că s-a discutat foarte mult despre voia Lui Dumnezeu, ba chiar se predică foarte mult despre voia lui Dumnezeu, totuşi întrebarea cu care se confruntă la un moment dat fiecare băiat sau fiecare fată, fiecare creştin este: cum…

Mehr Lesen

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu

„Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră: Isaia 46:3 Purtarea de grijă a lui Dumnezeu este…

Mehr Lesen

Credinţa în Dumnezeu

Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună19. şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut…

Mehr Lesen

Fideli faţă de Dumnezeu

Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce putere desfăşură El printre voi. (1 Samuel 12:24) Dumnezeu pretinde de la noi fidelitate, credincioşie sută la sută, atât în ceea ce priveşte umblarea noastră,…

Mehr Lesen

Smerenia faţă de Dumnezeu

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca,…

Mehr Lesen

Păzeşte-te curat faţă de Dumnezeu

De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Faptele apostolilor 24:16) Biblia vorbeşte despre mai multe tipuri de curăţie, curăţie care cuprinde toată fiinţa umană: curăţia cugetului, a inimii, a umblării, despre curăţia…

Mehr Lesen

Încrederea în Dumnezeu

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbe 3:5) Ce înseamnă încrederea totală în Dumnezeu? De ce să îmi pun încrederea în Dumnezeu? Cum pot să am încredere în Dumnezeu? Care este rezultatul încrederii în…

Mehr Lesen

Ascultarea necondiţionată faţă de Dumnezeu

Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 1 Samuel 15:22 Ce înseamnă să…

Mehr Lesen

Iubirea adevărată faţă de Dumnezeu

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:25-27) Iubirea reală faţă de Dumnezeu este tema…

Mehr Lesen

Prietenia cu Dumnezeu

Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire. (Iov 22:21) Întrebările de bază care ne-au fost într-un fel „indicatoare” în cadrul studiului nostru au fost întrebări de genul: Este Dumnezeu prietenul tău? Te-ai…

Mehr Lesen
An den Anfang scrollen